balkon Bennekom

balkon Bennekom

Ongeveer vier maanden, juli t/m oktober 2017, zonsondergang vanaf balkon Dorpsstraat te Bennekom. Kerken zijn de Oude kerk of Sint- Alexander kerk en de Brinkstraatkerk.

Klik op thumbnail voor een vergroting

Scroll UpScroll Up
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een video.