Fotograaf [o]

Fotograaf [o]

Foto’s die je mag voelen

Zorgvuldig. Aandacht. Tijd voor genomen.
Dat is sowieso wat je ziet.
En omdat je dat ziet,
áls je dat ziet,
als je dat wílt zien,
dan weet je dat de fotograaf met liefde een compositie heeft gemaakt.
Een compositie van zorgvuldigheid, aandacht en tijd.
Een compositie, die hij bijna verlegen laat zien.
Zodat jij, kijker, voelt wat hij heeft gemaakt.

tekst: © 2019  Mariëtte Robijn

 

 
Scroll Up
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een video.