Test-Test

Test-Test


li-re
maan
metaal
mooiste
nummer
paal
water
eXtern2010

Bird names (demo data)

Er staan momenteel 3 budgies in deze lijst
Isa
Isa is a direct descent of Mister. As a fullblood daughter she is also a typical English Budgie.

Mister
Mister is a name which can only be assigned to a typical English Budgie. Big, strong and stringent.

Navi
Navi is a good aviator and navigator. A very strong and big budgie, almost English


Voeg een budgie toe

foto

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 2 namen op deze lijst
Hortensia
https://wimages.nl/ngg_tag/hortensia/

Rozen
Rozen wimages.nl/ngg_tag/rozen/


    Your Portfolio Archive currently has no entries. You can start creating them on your dashboard.

    Scroll Up
    Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een video.